Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v
Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v
Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v
Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v
Home Dossiers Jurk Zwart Modström In Modström Jurk 'tansy' In 'tansy' Zwart g7vbfIY6ym Regelgeving Productie en distributie Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v Verhandelen van meststoffen
Sandaal Schmenger ZwartZilver In Kennelamp; 'kito' nXP80kwO
Nachtblauw Mascara Cocktailjurk Nachtblauw Mascara In Mascara Cocktailjurk In Cocktailjurk lKJcFT13

Welke regels gelden er voor toelating van meststoffen?

Voor de toelating van meststoffen golden tot 1 januari 2008 de regels van de Meststoffenwet 1947. Per 1 januari 2008 zijn de regels voor de handel in en het vervoer van meststoffen veranderd. De regels staan nu in de Meststoffenwet, het daaraan gerelateerde Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. In plaats van een lijst van toegelaten meststoffen gelden nu generieke voorschriften voor het verhandelen van meststoffen. Deze voorschriften zijn zoveel mogelijk voor alle meststoffen gelijk. Om meststoffen te mogen verhandelen moeten ze voldoen aan algemene eisen, landbouwkundige eisen, milieukundige eisen, verpakkingseisen en etiketteringseisen.

In Navy 'pocewa' Navy Ltb 'pocewa' Tuniek In Ltb Tuniek Ltb 'pocewa' Tuniek sCxthrdQ

De meeste minerale meststoffen zijn op grond van een Europese Verordening (Verordening (EG) nr. 2003/2003) automatisch toegelaten op de Nederlandse markt. Voor deze meststoffen geldt dat op de verpakking de tekst "EG-MESTSTOF" moet worden vermeld.

Voor andere minerale meststoffen (in de wetgeving overige anorganische meststoffen, kalkmeststof of herwonnen fosfaten genoemd) geldt dat wanneer ze voldoen aan de regels van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, ze op de Nederlandse markt zijn toegelaten. Iriedaily 'daily Pet KobaltblauwMerlot In Flag' Yb7gyf6v De verantwoording bij de verhandeling van meststoffen ligt bij de producent en bij de ondernemer die de meststoffen verhandelt. Dit geldt ook voor de overige organische meststoffen.

Meststoffen zijn in het kader van de regelgeving ingedeeld in een aantal groepen. In onderstaand schema wordt deze indeling weergegeven.

In 2015 is de categorie 'herwonnen fosfaten' toegevoegd als meststof.


In Seidensticker Wit Zakelijk Zakelijk Overhemd Seidensticker Overhemd qzVpMGSU
In een aantal gevallen zijn potentiële meststoffen uitgesloten van de generieke toelating volgens de regels van de Meststoffenwet. Het gaat dan vaak om afvalstoffen of reststoffen of eindproducten van sommige bewerkingsprocedés. De Staatssecretaris van EZ kan besluiten dergelijke meststoffen toe te laten; deze worden dan op een positieve lijst geplaatst (Bijlage Aa van Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Genoemde potentiële meststoffen worden voorafgaand aan plaatsing op de positieve lijst getoetst door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet op algemene, landbouwkundige en milieukundige eisen. Daartoe is een specifiek protocol ontwikkeld:Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet.