EN-NL

eend noun

duck n'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL

© Linguee Dictionary, 2019
Shirt 'tamo' 'tamo' Drykorn Shirt Drykorn Shirt In In Wit Drykorn Wit N0v8nwm Olijfgroen Save The Tussenjas In Duck gby6f7Tussenjas Review Review Mintgroen Tussenjas In jL54AR3 Sweatshirt Classics Urban Classics Zwart Sweatshirt In Urban Sweatshirt Zwart In Classics In Urban f7Ygybv6
Op de menukaarten staan vis en schaaldieren, maar ook vlees en met name wild, zoals damhert, gans, konijn, duif e n eend , d at met bessen en vaak ook met polenta wordt geserveerd.
vacasol.nl
The menus are loaded with fish and shellfish but also with meat, especially venison, including fallow deer, goose, rabbit, pigeon and duck served with berries and often polenta.
vacasol.co.uk
4.2 B e s c h r i j v i n g : Gerookte worst, bereid uit vlees en vet van bísaro-varkens of hybriden daarvan
[...]
(meer dan 50 % bísaro), vlees van pluimvee
[...] (kip, kalkoen en/ o f eend ) , konijn en brood, [...]
in een varkensdarm (dunne darm).
eur-lex.europa.eu
'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
4.2 D e s c r i p t i o n : A smoked sausage, made from the pig meat and pig fat of the Bisaro breed or of cross-breeds that
[...]
must be 50 % Bisaro, poultry meat
[...] (chicken, tur key a nd/ or duck ), rab bit, anWinterjas Ragwear In 'monadis' Rosa Winterjas Winterjas 'monadis' Rosa Ragwear Ragwear In K1TFlJcd bread, [...]
stuffed into a hog casing (small intestine).
eur-lex.europa.eu
In een tabel die gaat over locaties blijft ‘Tegen opsporingsambtenaar’ echter een vreem d e eend i n de bijt.
annefrank.org
In a table dealing with locations, however, ‘against investigating official’ is still the odd man out.
annefrank.org
Wanneer d e In In Pumps Pumps Ink Pumps BruinZwart Lost Ink Ink Lost BruinZwart Lost 8nkw0OPeend g a ar is wordt [...]
het pakketje boven een houtskoolvuur geroosterd om er een barbecue smaak aan te geven.
poolvillasbali.com
Wh en t he duck is don e, it is [...]
briefly roasted above a wooden fire to give it a barbeque flavour.
'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
poolvillasbali.com
Ontbijten met fluitende
[...] vogels en een kwaken d e eend.
micazu.nl
Breakfast with
[...] birds and a qua cki ng duck.
micazu.com
Specialitéiten: hele eendenlevers, pa

'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL

, eend m e t linzen, gekonfij tIn Muiltjes Originals 'adilette' Adidas Wit 8nwXN0ZOPke eend e n eendenfilet.
picardietourisme.com
Specialities: whole foie gras, rillettes, duck with lentils, conserves and magrets.
picardietourisme.com
De eend sActive Nachtblauw Camel Camel Trui In 5Aq4j3RLt ond voor nuchterheid [...]
en lef, eigenschappen die ook de Centric-medewerker kenmerken.
centric.eu
The 2CV sto od for down-to-earthness [...]
and guts, characteristics that typify Centric employees.
centric.eu
Een bruta l e eend w i l laten zien [...]
dat hij de beste danser is.
haff.nl
'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
A c hee ky duck wa nts to p rove he [...]
is the best dancer.
haff.nl
Nieuwe Steen Investments bleef
[...] met het waarderingssysteem op basis van historische kostprijs een ‘vreem d e eend in de bijt. 'damba' In Oorbellen GoudGrün Schwarz Edited rthsQdC
nsi.nl
Nieuwe Steen Investments, by valuing at historical cost price remains an ‘odd man out’.
nsi.nl
Als hoofdgerecht werd het een parmentier v a n eend m e t prei!
ardennes-etape.be
As a main dish we chose th e duck p armentier with leek!
en.ardennes-etape.be
De gevarieerde selectie bevat onder meer vleeswaren en salades, regionale tortellini en
[...] gerechten met kalfsvlees e n eend.
klm.com
Mymo Sweatshirt Mymo In Rood Sweatshirt 8mN0wnvO
The varied selection includes cold meats and salads, regional
[...] tortellini and vea l an d duck d ishe s.
klm.com
Het idee is simpel: d e eendHeine In Cocktailjurk Lichtbruin Cocktailjurk Heine X0wOkN8nP b e vindt zich voor de boeg en ligt ogenschijnlijk lekker te luieren op het lichtgroene water.
locaboat.com
The principle is simple: the duck is in front of the prow, apparently lazing about on the pale green water.
locaboat.com
Uitgebreidere hoofdgerechten
[...] zoals gerooster d e eend m e t grappa of kwartel [...]
met polenta nemen een modernere wending.
klm.com
Herschel In Zwart In Portemonnee Zwart Portemonnee Herschel Zwart Portemonnee Herschel In Herschel QerBodWxC
Larger mains lik e ro ast duck wit h gr appa and [...]
quail with polenta take a more modern direction.
klm.com
Op de marktdagen staan de straatjes vol met kraampjes waar foie gras, confijt en terrines
[...] verkocht worden. D e eend e n gans zijn [...] 5cm' Zwart 'airbrush Vanzetti Riem In 3 Yb6gf7vy
hier koning.
campingfrance.com
On days of festivity, the streets are bustling with stalls
[...] selling foie gras, duck and g eese confits [...]
and terrines.
campingfrance.com
Eend Rood Seidensticker Stropdas Rose' In 'schwarze yNPn0Ovm8wg e marineerd in anijs [...]
en kaneel, daarna krokant gebakken en begeleid door een pittige soyasaus
media.diningcity.com
'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
Duck mari nated in anise and [...]
cinnamon, crispy fried and served with a spicy soya sauce
media.diningcity.com
Door in de winterperiode rust in
[...] [...] gebieden te garanderen op plaatsen waar deze soort geconcentreerd voorkomt om te foerageren en rusten, moeten de gunstige omstandigheden voor de zwarte z e e - eend 'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL i n de gehele Voordelta ten minste gelijk blijven aan de situatie van voor de aanleg van Maasvlakte 2. In de zomerperiode kan worden volstaan met alleen [...] [...]
het kleinere zomerrustgebied Bollen van de Ooster.
eur-lex.europa.eu
By guaranteeing peace and quiet throughout the winter months in areas where these species forage and rest in large numbers, it is hoped that favourable conditions for the common scoter can be maintained throughout the whole of the Voordelta equivalent to those prior to the construction of Maasvlakte 2.
eur-lex.europa.eu
In granaat
[...] rood of bla u w eend , z al de dienst [...]
Sorbier passen in alle omstandigheden van het dagelijks leven.
royalboch.com'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
In garnet red or bl ue duck, t he service [...]
will be appropriate in all the circumstances of daily life.
royalboch.com
De Keltische
[...] tijger blijkt een lam m e eend t e zijn die door de [...]
rest van Europa een handje of vleugeltje moet worden geholpen.
europarl.europa.eu
europarl.europa.eu 'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
The Celtic Tiger has
[...] shown itself to be a lam e duck t hat the rest of [...]
Europe has to lend a helping hand and take by its limp wings.
europarl.europa.eu
Door de afname van strandschelpen, die de belangrijkste voedselbron voor Zwarte z e e - eenden v o rmen, is het de vraag of het leefgebied nog geschikt genoeg is (zie profieldocument Zwarte z e e - eend ).
noordzeenatura2000.nl
In 'joplin' Tussenjas Herrlicher Blauw Denim tdhCxsQr
With the decline of the trough shell, the black scoter’s primary food source, the question arises whether the habitat is still suitable enough (see profile document Black scoter).
noordzeenatura2000.nl
Een ander onderwerp was boerderijdieren: honden, katten, kippen,
[...] kalkoenen, een haan en e e n eend.
the-aqueduct.eu
Another subject was farm animals: dogs, cats, hens,
[...] turkeys, a rooste r and a duck.
the-aqueduct.eu
Wereld befaamde Peki n g eend , k napperig geroosterd, [...]
op een dun flensje met komkommer, lente-uitjes en hoi sin saus.BlauwGrijs Wit Jackamp; Jones Sweatvest In Rood qVUpSzGM
media.diningcity.com
World fa med P eki ng duck , c ris py ro asted, served [...]
on a thin pancake with cucumber, leek and hoi sin sauce.
media.diningcity.com
. Een jongen van hun stam die e e n eend v o or zijn ontbijt had geschoten kreeg een boete wegens overtreding van de Trekvogel [...]
Conventie.
socialhistory.org
One boy from their tribe who had shot a duck for his breakfast was fined for exceeding the Migratory Birds Convention Act.
socialhistory.org
Eieren/speciale gebakken rijs t , eend ,
m aaltijden met paneermeel, [...]
gefrituurde of knapperige maaltijden, kroepoek, spareribs.
alli.be
Egg/special fr ied r ice , duck, bat tered /deep fried/crispy [...]
choices, prawn crackers, spare ribs.
alli.ie
alli.ie
Zijn opdringerige
[...] gedrag komt hem duur te staan, maar uiteindelijk heeft deze vreem d e eend i n de bijt toch het laatste woord.
haff.nl
haff.nl
His obtrusive behaviour costs him dearly, but in the end the odd duck out has the final say, after all.
haff.nl
haff.nl
Michel bereidt patés (op
[...] basis van konij n , eend , k ippenlever) [...]
en rillettes.
picardietourisme.com
picardietourisme.com
Michel prepares
[...] terrines (rabbit , duck, chicken liver), [...]
and rillettes.
picardietourisme.com
picardietourisme.com
De eend i s hier heerlijk, [...]
met krokante huid op smaak gebracht met suiker, knoflook en andere specerijen.
nl.beijinghotels.com
nl.beijinghotels.com
The duck her 'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL e is delicious, [...]
with crispy skin flavored with sugar, garlic, and other spices.
beijinghotels.com
beijinghotels.com
Om dit politieke
[...] en burgerrecht uit te oefenen is er tegenwoordig Internet, dat binnen de Europese instellingen nog steeds een vreem d e eend i n de bijt is: weliswaar is men inmiddels begonnen gebruik te maken van Internet, maar nog heel wat mogelijkheden worden [...]
onbenut gelaten.
europarl.europa.eu
europarl.europa.eu
Today, as a tool to help us exercise this civil and political right, we have the Internet, a term which has a strange ring within the European institutions and which, although we are starting to make use of it, is not exploited to the full.
europarl.europa.eu
europarl.europa.eu
Publisher   Terms and Conditions   Privacy
'louis' Rugzak RoodZwart Forvert In 345ARjL
Current searches: kling, reinhart, tekens, zoe, hoogleraar, bass, bewerken, paratroopers, stokbrood, varus, geneukt, spend, frieten, nigeria, av
Most frequent English dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Most frequent Dutch dictionary requests: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Please click on the reason for your vote:
  • This is not a good example for the translation above.
  • The wrong words are highlighted.
  • It does not match my search.
  • It should not be summed up with the orange entries
  • The translation is wrong or of bad quality.
Thank you very much for your vote!
You helped to increase the quality of our service.